Her er i første omgang en kopi af det nyhedsbrev der er blevet sendt ud vedrørende TDC's projekt med nedgravning af fiber i vores fortove.

 

Kære medlem

Som det er blevet de fleste bekendt er der et stort fiber nedgravningsprojekt i gang i vores område.

Det er TDC der graver fiber kabler ned for at kunne tilbyde hurtigere internet forbindelser. Arbejdet udføres af firmaet Viktech anlæg.

Det er kommet som en kæmpe overraskelse for alle, inkl. bestyrelsen, hvordan det kan lade sig gøre, at vores fortove bliver gravet op uden at nogen er blevet informeret om det inden. I alle de andre tilfælde (og der har været mange de seneste år) hvor vores veje eller fortove har været udsat for diverse projekter med gravning og genetablering er vi i alle tilfælde blevet orienteret af Københavns Kommune i forbindelse med at der er blevet ansøgt om gravetilladelse.

Det er normal kutyme at kommunen informere grundejer(e) der ejer en del af den vej/fortov der vil blive berørt, hvor grundejeren så opfordres til at sende informationen videre til sin grundejerforening. Det er så vidt vi ved ikke sket i denne sag. Hvis nogen mod forventning er bekendt med at nogle medlemmer er blevet orienteret af kommunen om projektet, hører bestyrelsen meget gerne om dette.

Vi har skrevet til kommunen for at få indsigt i hvorfor ingen har modtaget information i forbindelse med udstedelse af gravetilladelserne, og afventer svar på dette. Så snart vi modtager svar fra kommunen viderekommunikere vi naturligvis svaret.

Flere af de modtagne henvendelser fra medlemmer går også på hvorfor der ingen information fra TDC har været, og om man ikke kan blive tilmeldt internet via de nye kabler mm. Her har vi via dialog med entreprenøren fået hvad der umiddelbart er forklaringen, omend det er lidt hovedrystende. Entreprenøren sender typisk foldere ud til de berørte husstande med information og tilbud om tilkobling på vegne af TDC. MEN, da TDC har fået nyt logo/navn i slutningen af 2019 (TDC net), har de fået strenge ordre om ikke at måtte bruge de gamle foldere da de er med det gamle navn/logo. Derfor har ingen fået noget information, og sammenkoblet med den manglende udmelding fra kommunen, kommer gravearbejdet som en overraskelse for alle.

Vi har dog i bestyrelsen kontakt med entreprenørselskabet (VikTech) og der er allerede aftalt at vi skal gå en gennemgang af alle vejene når de er færdige med arbejdet (forventes at blive start februar). De har ikke selv afsluttet deres interne genoprettelses arbejde, så det kan forventes at den nuværende tilstand bliver forbedret. Derudover skulle den fælles gennemgang gerne rette yderligere op på det.

Når det så er sagt, er der desværre nok ingen med kendskab til tidligere projekter der forventer at sådan et kæmpearbejde efterlader vores fortove i en bedre stand end før arbejdet gik i gang. Man kan håbe på en genetablering så tæt på før-tilstanden som muligt, men desværre vil der typisk være en mindre forringelse.

Bestyrelsen vil naturligvis arbejde på at VikTech genetablere fortovene præcist til samme tilstand som de havde før deres arbejde begyndte. Derudover vil vi som tidligere inddrage kommunen / oldermand for at få en uvildig gennemgang af reetableringen hvis den efter vores fælles gennemgang med VikTech ikke findes reetableret acceptabelt. Vi overvejer ligeledes at inddrage vores tidligere rådgiver Hartvig Consult i selve gennemgangen for at sikre at vi har den nødvendige kompetence til at vurdere arbejdet.

Endeligt er der et enkelt medlem der har nævnt TDC's elkasser/samlekasser mht. uønsket placering af samme. Der vil det som udgangspunkt være en sag mellem den enkelte berørte grundejer og TDC/VikTech da placering af samlekasser er svært at afgøre objektivt, da det typisk er subjektivt hvor en grundejer synes kassen vil genere mindst muligt. Derfor opfordres berørte medlemmer til af kontakte VikTech/TDC direkte vedrørende dette.

Jeg vil afslutte nyhedsbrevet med en opfordring til at alle henvender sig med holdninger, dokumentation mm. til både bestyrelsen, VikTech og TDC. Det er min opfattelse at det er i vores alles interesse at de oplever et så stort henvendelses-/aktivitetsniveau som muligt da VikTech, efter eget udsagn, bliver målt på grundejerne "klageniveau" i forhold til deres videre samarbejde med TDC. Derudover er den bedste måde at sikre sig at ens lokale problem (knækket flise, ødelagt grus/græs stykke mm) bliver kigget på at gøre opmærksom på det og hvor det præcist er. Naturligvis vil de forskellige gennemgange have som mål at gå alle berørte veje igennem, men vi vil have en liste med over "kendte problemer". Så igen er det sikreste at have informeret om det så der ikke er nogen chance for at det kan overses.

Bestyrelsen kan kontaktes på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

VikTech anlæg har hjemmeside www.viktech.dk og tlf. 70 20 90 43

TDC net har hjemmeside: tdcnet.dk/fiber og tlf. 7010 00 60

Der vil blive sendt nyhedsbreve ud når der er nyt at melde i sagen, og informationerne vil blive lagt op på foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen
Jonas Akrouh Larsen
Formand for bestyrelsen