2019

For 2019 har renterne på det fælles vejlån udgjort 1414,03 kr. per medlem som deltager i lånet. Det er dette beløb der er fragdragsberettiget. Per den 31/12 2019 udgjorde restgælden i gennemsnit 34684,36 kr per deltagende medlem.

2018

For 2018 har renterne på det fælles vejlån udgjort 1558,87 kr. per medlem som deltager i lånet. Det er dette beløb der er fragdragsberettiget.
Per den 31/12 2018 udgjorde restgælden i gennemsnit 37.883,21 kr per deltagende medlem. 
Der var ved udgangen af 2018 125 tilbageværende medlemmer i lånet.

2017

For 2017 har renterne på det fælles vejlån udgjort 1698,74 kr. per medlem som deltager i lånet. Det er dette beløb der er fragdragsberettiget.
Den 31/12 2017 udgjorde restgælden samlet set 5,16 millioner kroner. Det svarer til hver deltagende medlem skyldte ca. 39137 kr.
Der var ved udgangen af 2017 132 tilbageværende deltagere i lånet.

2016

For 2016 har renterne på det fælles vejlån udgjort 2108,80 kr. per medlem, som deltager i lånet. Vær opmærksom på, at renterne er fradragsberettigede.