Velkommen

Velkommen til hjemmesiden for grundejerforeningen GF31 i Brønshøj. Hjemmesiden henvender sig primært til foreningens omkring 280 medlemmer.

På hjemmesiden kan medlemmer og andre interesserede finde informationer om grundejerforeningen. Du kan f.eks. finde oplysninger om: Foreningens vedtægter, materiale om generalforsamlingen, bestyrelsens arbejde, vedligeholdelsen af vores veje og kommende arrangementer i foreningen. 
 

3/12-2020:

I forbindelse med gennemgang af vores veje med Viktech tirsdag d. 17/11, var det kun muligt at gennemgå Astrupvej og Valløvej indenfor det planlagte tidsrum. Derfor har vi fået arrangeret et opfølgende møde til gennemgangen af de resterende veje, hvilket vil foregå allerede på tirsdag d. 8/12 kl. 11.30 med start på Risbyholmvej.
Grundejere kan igen deltage ud for egen grund.
Bestyrelsen håber, at mange vil benytte muligheden for at være til stede ud for egen grund og hjælpe med til en god vejgennemgang.  

Samme dag vil vi sammen med HOFOR ligeledes gennemgå asfaltarealer på Bækkeskovvej, Jægersprisvej og Lindholmsvej.

 

Referat af ordinær generalforsamling for 2020 kan findes på siden om generalforsamlinger

Da vi har omfattende projekter i gang på foreningens veje, er information om projekterne flyttet ind under menu punktet Veje & fortove

 


Om foreningen: 

Vi er en forening af 266 grundejere i et dejligt villakvarter i Brønshøj.

Du finder os på grænsen til Vanløse og ca. 6 kilometer fra Københavns rådhusplads.

Som navnet angiver, er området udstykket i begyndelsen af 1930'erne. Derfor er her rigtig mange hyggelige muremestervillaer og gode danske huse med dejlige haver med hver deres individuelle præg. Dette giver området en særlig værdi, forskellig fra mange nyere kvarterer, hvor typehusene ofte ligger side ved side.

Husenes beboere er også individualister men med en udpræget sans for det gode naboskab og en fælles glæde ved at bo i et roligt kvarter blot få kilometer fra storbyens muligheder. Her bor både yngre og ældre, og området har skiftet karakter fra at være et typisk "sølvbryllupskvarter" til et mere blandet, hvor over halvdelen er børnefamilier.

Foreningen er en såkaldt servitutforening, hvilket kortfattet betyder, at der er tinglyst pligt til medlemskab for grundejerne i foreningens område.

På de følgende sider vil du kunne finde en kopi af vore vedtægter, matrikel kort med angivelse af udstrækning, samt andre nyttige informationer om foreningen og området.

Hjemmesiden er etableret i efteråret 2014 og vil løbende blive opdateret.

Kort over foreningen
Klik på kortet for at se det i større udgave